Selasa, 1 Mei 2012

JAWAPAN TUGASAN 1-KBK 3053


PEMARKAHAN
1.

2.
ESEI:
(a)
(b)

3.
FORUM


JUMLAH

KBK 3053: KO-KURIKULUM DAN REKREASI

TAJUK TUGASAN 1 dan 2
Tugasan 1 dan 2
Tugasan 1:
Huraikan definisi , matlamat, objektif dan kebaikan ko-kurikulum dan rekreasi terhadap murid-murid berkeperluan khas serta cara-cara modifikasi aktiviti atau permainan yang dapat dilakukan bagi salah satu kategori kanak-kanak berkeperluan khas berikut:
a. Bermasalah Pembelajaran
b. Bermasalah Pendengaran
c. Bermasalah Penglihatan
Tugasan 2:
Aktiviti perkhemahan merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan serta dapat membentuk, membina, memupuk semangat dan motivasi dalam usaha untuk menerapkan sikap kepimpinan dan sahsiah yang tinggi di samping kecemerlangan akademik. Sebagai seorang guru, anda ingin mengadakan perkhemahan bagi murid-murid berkeperluan khas anda.
Berdasarkan pemerhatian dan pembacaan anda huraikan aspek-aspek berikut:
(a) Perancangan sebelum,semasa dan selepas mengadakan perkhemahan
(b) Persiapan peralatan perkhemahan
(c) Pelaksanaan aktiviti
(d) Halangan-halangan yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas semasa perkhemahan
(e) Pelan tindakan semasa kecemasan


KUMPULAN
Group UPSI05(A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH


NAMA
NO. ID
NO. TELEFON
JURAYAH @ JANE BOTOHONG
D20102042506
017-8015973NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. ABDUL RAHIM BIN RAZALI
TARIKH SERAH: 01 HB MEI 2012

JAWAPAN TUGASAN 1
ISI KANDUNGANHalaman

TUGASAN 1
1.0
Pengenalan
2.0
Definisi
3.0
Matlamat
4.0
Objektif
5.0
Kebaikan Kokurikulum Dan Rekreasi
6.0
Modifikasi Aktiviti
7.0
Penutup

Bibliografi
1 ulasan: